ข่าว
จำนวน 1 รายการ
1.ตัวถัง แข็งแรง ทนทาน ตัวถังของไม้กั้นรถยนต์ควรออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ทำจากโลหะทำสีอบ มีการเคลือบกันสนิม สามารถติดตั้งได้ทั้งทางซ้ายและทางขวา มีความเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆได้ทั้งภายนอกหรือภายในอาคาร อยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้น ทนแดด ทนฝนได้ และควรมีประสิทธิภาพอายุการใช้งานยาวนาน แม้ผ่านการใช้งานอย่างหนักมาก็ตาม ถึงจะเกิดความคุ้มค...
ข่าวเศรษฐกิจ